width: wartość|auto; - szerokość elementu HTML
height: wartość|auto; - wysokość elementu HTML
{min|max}-{width|height}:: wartość; - minimalna/maksymalna szerokość/wysokość elementu
zoom: procenty|mnożnik|normal; - zmiana rozmiaru elementu HTML

Szerokość elementu HTML

 • width: wartość; - szerokość zdefiniowana np. w pixelach

 • width: auto; - szerokość jest ustalana automatycznie przez przeglądarkę

 

Wysokość elementu HTML

 • height: wartość; - wysokość zdefiniowana np. w pixelach

 • height: auto; - wysokość jest ustalana automatycznie przez przeglądarkę

 

Minimalny wymiar elementu HTML

 • min-width: wartość; - minimalna szerokość nie może być mniejsza niż wartość podana.

 • min-height: wartość; - minimalna wysokość nie może być mniejsza niż wartość podana.

 

Maksymalny wymiar elementu HTML

 • max-width: wartość; - maksymalna szerokość nie może być mniejsza niż wartość podana.

 • max-height: wartość; - maksymalna wysokość nie może być mniejsza niż wartość podana.

 • max-width: none; - usunięcie wcześniej zdefiniowanej maksymalnej wartości.

 • max-height: none; - usunięcie wcześniej zdefiniowanej maksymalnej wartości.

 

Zmiana rozmiaru elementu HTML

 • zoom: 1.5; - element został powiększony o 50% (mnożnik 1,5)

 • zoom: 150%;- element został powiększony o 50% (150% wielkości podstawowej)

 • zoom: normal; - normalna wielkość elementu