Na początku, jak w większości tutoriali napiszemy na ekranie powitanie „Hello World!”

<?php
echo "Hello World!";
?>

Jak widzimy nasz pierwszy, króki program został umieszczony w klamrze <?php ... ?>. Klamra ta informuje przeglądarkę, że w tym miejscu znajduje się kod PHP.

Instrukcja "echo" każe wyświetlić tekst znajdujący się w cudzysłowie. Za pomocą tej instrukcji możemy wyświetlać dowolny ciąg znaków lub wartości zmiennych.

Podczas pisania programu musimy pamiętać, by każdą instrukcję zakończyć średnikiem jak w pokazanym przykładzie.

W pisanym przez nas programie zawsze warto umieszczać komentarze do danego fragmentu kodu, instrukcji lub zmiennej. Czasem komentarz pozwoli nam zaoszczędzić wielu godzin żmudnego szukania i interpretowania zapisanych linii programu.
W PHP możemy używać komentarzy na 2 różne sposoby:

" /* ” oraz ” */ " - służy do umieszczenia komentarza w kilku liniach kodu
” // " - komentarz w jednej linijce kodu. Np. po zmiennej lub instrukcji