header
nav
nav section
article
aside
footer

W HTML 5 wprowadzono kilkanaście nowych znaczników, z których najważniejsze zostały ujęte na powyższym szablonie strony. Powoduje to bardziej intuicyjne ułożenie poszczególnych bloków na stronie. Można zamiast tego używać bloków <div id="nagłowek">...</div>, ale nazywanie bloków wydaje się być czytelniejsze.

<header>...</header> - nagłówek strony. Zwykle zawiera logo, formularz wyszukiwania, nagłówek <h1>
<nav>...</nav> - sekcja nawigacyjna. Z reguły zawiera menu strony. Na schemacie są 2 sekcje nawigacyjne. Zwykle wystacza jedna. Menu górne - poziome lub lewe(prawe) - pionowe
<section>...</section> - sekcja grupująca główną treść strony. Zwykle zaczyna się nagłówkiem <h2>, po czym grupuje artykuły
<article>...</article> - zawiera zwykle spójną całość. Artykuł z reguły jest dzielony na paragrafy (znaczniki <p>). Może zawierać nagłówki <h3>-<h6>
<aside>...</aside> - wstawki luźno związane z artykułem. Podsumowanie, grupy linków nawigacyjnych, bannery reklamowe
<footer>...</footer> - stopka strony. Zawiera przeważnie informacje o autorze, o prawach autorskich

UWAGA: Znaczniki <header> i <footer> można stosować nie tylko jako nagłówek i stopka strony, ale również jako nagłówek i stopka artykułu.
UWAGA: Mimo, iż znacznik <section> na przedstawionym schemacie grupuje artykuły, to może być on stosowany również wewnątrz dłuższych artykułów i wskazywać np. kolejne rozdziały, a więc będzie zagnieżdżony wewnątrz znacznika <article>