margin-{top|right|bottom|left}: wartość|auto; - szerokość marginesu zewnętrznego elementu
margin: wartości; - skrócona definicja marginesów zewnętrznych
padding-{top|right|bottom|left}: wartość|auto; - szerokość marginesu wewnętrznego elementu
padding: wartości; - skrócona definicja marginesów wewnętrznych

Szerokość marginesów wewnętrznych i zewnętrznych

  • margin-{top|right|bottom|left}: wartość; - margines zewnętrzny {górny|prawy|dolny|lewy} ustawiony na wartość;

  • padding-{top|right|bottom|left}: wartość; - margines wewnętrzny {górny|prawy|dolny|lewy} ustawiony na wartość;

 

Skrócona definicja marginesów wewnętrznych i zewnętrznych

  • {margin|padding}: a; - wszystkie marginesy mają wartość a

  • {margin|padding}: a b; - górny i dolny mają wartość a a boczne b

  • {margin|padding}: a b c; - górny – a, boczne – b, dolny c

  • {margin|padding}: a b c d; - kolejność: góra, prawo, dół, lewo