list-style: list-style-type list-style-position list-style-image - Skrócona definicja właściwości listy
list-style-type: none|circle|square|disc|lower-alpha|upper-alpha|lower-roman|upper-roman|decimal|upper-latin|lower-latin|lower-greek - zmiana stylu wyróżnika listy
list-style-position: inside|outside - pozycja wyróżnika listy
list-style-image: url()|none - obrazek jako wyróżnik listy

Styl wyróżnika listy

 • list-style-type: none; - brak

 • list-style-type: circle; - okrąg

 • list-style-type: square; - kwadrat

 • list-style-type: disc; - koło

 • list-style-type: lower-alpha; - małe litery

 • list-style-type: upper-alpha; - duże litery

 • list-style-type: lower-roman; - małe cyfry rzymskie

 • list-style-type: upper-roman; - duże cyfry rzymskie

 • list-style-type: decimal; - liczby

 • list-style-type: lower-latin; - małe litery

 • list-style-type: upper-latin; - duże litery

 • list-style-type: lower-greek; - małe litery greckie

 • list-style-type: decimal-leading-zero; - liczby z zerem z przodu

*Są jeszcze wyróżniki ze znakami hebrajskimi, japońskimi i kilka innych

 

Pozycja wyróżnika listy

 • list-style-position: outside; - wyróżnik listy znajduje się poza zawartością elementu

 • list-style-position: inside; - wyróżnik listy znajduje się w zawartości elementu

 

Obrazkowy wyróżnik listy

 • list-style-image: url('/adres_obrazka.png'); - wyświetla obrazek jako wyróżnik