Jednostki względne

Względne jednostki długości stosujemy, gdy chcemy się odwołać do rozmiaru innego elementu (np. wysokości aktualnie używanej czcionki).

Jednostki względne czcionki

em - wysokość aktualnej czcionki
ex - wysokość litery "x", czyli małej litery w aktualnej czcionce
ch (CSS 3) - szerokość cyfry "0" (zero) w aktualnej czcionce.
rem (CSS 3) - wysokość czcionki elementu korzenia w drzewie dokumentu; w języku (X)HTML korzeniem jest zawsze element

Jednostki bezwzględne

Jednostki bezwzględne są używane gdy fizyczne własności medium wyjściowego (np. monitora) są znane. Należy ich używać zawsze wtedy, gdy zależy nam, aby wybrany element zajmował zawsze ten sam obszar na ekranie.

in - cale (1in = 2.54cm)
cm - centymetry
mm - milimetry
pt - punkty (1pt = 1/72in) - często używane przy definiowaniu rozmiaru czcionki w edytorach tekstu
pc - pika (1pc = 12pt)
px - piksele (1px = 1/96in)

Procenty

Format wartości procentowej składa się z opcjonalnego znaku liczby ("+" - domyślny lub "-"), liczby całkowitej lub rzeczywistej oraz znaku procentu ("%"). Należy pamiętać, że nie każdy parametr może przyjąć wartość ujemną!

Kąty

Wartości kątowe są używane przez słuchowe arkusze stylów (aural). Format wartości kątowej składa się z opcjonalnego znaku liczby ("+" - domyślny lub "-"), liczby całkowitej lub rzeczywistej oraz jednostki kąta. Wartość kątowa może być ujemna.

Jednostkami kątów są:

deg - stopnie (1deg = 1.11111grad = 0.01745rad)
grad - gradusy (1grad = 0.9deg = 0.01571rad)
rad - radiany (1rad = 57.29578deg = 63.66198rad)
turn (CSS 3) - (1turn = 360deg = 400grad

Wartości kątów są normalizowane przez pośrednika użytkownika (przeglądarkę internetową) do zakresu 0-360deg (np. -10deg = 350deg).