- Styl zewnętrzny definiujemy w osobnym pliku a link do tego pliku ustawiamy w sekcji HEAD dokumentu HTML

Link w HTMLu
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/styl.css">
  </head>


Składnia w pliku styl.css
  body {
     background-color: lightblue;
  }

  h1 {
     color: navy;
     margin-left: 20px;
  }


- Styl wewnętrzny definiujemy w sekcji HEAD dokumentu HTML
   <head>
    <style>
      body {
         background-color: linen;
      }

      h1 {
         color: maroon;
         margin-left: 40px;
      }
    </style>
  </head>


- Styl Inline definiujemy bezpośrednio selektorze HTML

  <h1 style="color:blue;margin-left:30px;">To jest nagłówek</h1>