Grupy czcionek:
Serif - Czcionki ozdobne
Sans-Serif - Czcionki proste
Monospace - Czcionki o stałej szerokości znaku
Rodziny czcionek:
Serif - Times New Roman, Georgia
Sans-Serif - Verdana, Arial
Monospace - Courier New, Lucida Console

font-family: font; - Rodzaj czcionki
font-size: medium|xx-small|x-small|small|large|x-large|xx-large|smaller|larger|length; - Wielkość czcionki
font-style: normal|italic; - Pochylenie czcionki
font-variant: normal|small-caps; - Wariant czcionki
font-weight: normal|bold|bolder|lighter|number; - Grubość czcionki
font: font-family font-size font-style font-variant font-weight; - Skrócona definicja czcionki

 

Rodzaj czcionki

 

 • font-family: 'Times New Roman', 'Arial', 'Verdana'; - Definiujemy rodzinę czcionek. Można podać kilka

 

Rozmiar czcionki

 

 • font-size: xx-small|x-small|small|medium|large|x-large|xx-large; - Wielkość czcionki od 1 do 7. Medium jest domyślne

 • font-size: smaller|larger; - Pomniejsz, powiększ czcionkę o 1

 • font-size: x; - Czcionka o wielkości x

 

 

 

Pochylenie czcionki

 

 • font-style: normal; - Czcionka prosta

 • font-style: italic; - Czcionka pochylona

 

 

 

Wariant liter

 

 • font-variant: normal; - Czcionka normalna

 • font-variant: small-caps; - Małe litery zamienione na duże, ale o wielkości małych

 

 

 

Grubość czcionki

 

 • font-weight: bold; - Czcionka pogrubiona

 • font-weight: bolder|lighter; - Pogrubienie lub odchudzenie czcionki

 • font-weight: x; - Czcionka o grubości 100-900 co 100 określa jej grubość